HOSOM VO VIECHE „HEURIGEN“


 

Keï slnko v Burgenlande zapadá, najneskôr vtedy sa dostavuje apetít: na výdatný olovrant na doštièke „Brettljause“, chlieb s masou, jaternièku alebo peèené mäso na rasci. K tomu sa hodí Svieži Ryzling vlašský alebo Frankovka modrá s plným telom – aj takto sa môže zaèa vydarený veèer v Burgenlande.

Klasickú typickú viechu „Buschenschank“ poznáte pod¾a toho, že sosnová vetvièka na vývesnom štíte oznamuje, že je „ausg’steckt“- otvorené, môžete vstúpi a ochutna produkty miestnych gazdov a vinárov.

Sedí sa na skromných drevených laviciach, vo dvore alebo v záhrade vinárstva. Prostredie je väèšinou rodinné a keï má vinár dobrú náladu, otvorí svoju pivnicu alebo pozve hostí do vinohradu.

Na jedálnom lístku sú typické burgenlandské pochúky – od fazu¾ovej štrúdle s uhorkovým šalátom cez domácu huspeninu v octe a oleji, obloženú misu až po chlieb s masou a cibu¾ou.


nájdených položiek
Zoradiť podľa:  Meno|Miesto

Počkajte prosím, prebieha sťahovanie údajov ...
Počkajte prosím, prebieha sťahovanie údajov ...

Nach oben