REŠTAURÁCIE & HOSTINCE V BURGENLANDE
KREATÍVNI KUCHÁRI A PESTRÁ KULINÁRSKA PONUKA


 

Srdeèná pohostinnos, zodpovedajúce prostredie a regionálna ponuka, prièom poklady skryté v súzvuku lahodnej tradície a nových trendov majú takmer exotický úèinok: Takto vyzerá kulinársky kraj medzi regiónmi Neziderské jazero a juhom „Weinidylle“. Burgenland pozýva – na objavite¾skú cestu pre pravých fajnšmekrov…

Kde sa darí dobrému vínu, môžete sa zvyèajne aj vynikajúco najes. Panónska kuchyòa spája rakúske, maïarské a chorvátske vplyvy do pôvabných kreácií. Výnimoèná bohatos prírodných produktov, kuchári, ktorí oslavujú svoje remeslo s kreativitou a inováciami a reštaurácie s prekrásnym dizajnérskym prostredím a architektúrou pozývajú zaži ten pravý pôžitok.

Rovnako rozmanitá ako kuchyòa je aj lokálna ponuka. Zaèína pri originálnych dedinských hostincoch s rustikálnymi priestormi cez dobrú gazdovskú výletnú prevádzku až po chrámy gurmánov.

Je jedno, èi si veèer vyjdete v elegantnej garderóbe alebo si dáte olovrant v športovom duchu poèas cyklotúry: budete rovnako vítaní v hostincoch, piváròach, miestnych lokáloch i zámockých tavernách alebo hradných pivniciach, rybárskych reštauráciách, barokových statkoch, domácich kaviaròach a cukráròach, cafebaroch a taneèných kaviaròach.


nájdených položiek
Zoradiť podľa:  Meno|Miesto

Počkajte prosím, prebieha sťahovanie údajov ...
Počkajte prosím, prebieha sťahovanie údajov ...

Nach oben