RUSTSKÁ PAHORKATINA: NAJVÝCHODNEJŠÍ VÝBEŽOK ÁLP


Rustská pahorkatina (nemecky „Ruster Hügelland“, maďarsky „Szarhalmer Wald“) je úzka vyvýšenina, ktorá sa tiahne rovnobežne s Neziderským jazerom v dĺžke asi 12 kilometrov od obce Schützen am Gebirge na severe, cez Mörbisch am See až na maďarské štátne územie po obec Fertörákos (nem. Kroisbach). Najvyšší pahorok je Goldberg južne od dediny Schützen am Gebirge s výškou 224 m. V roku 1973 tu bola zriadená malá chránená prírodná oblasť s rozlohou 1 ha. Goldberg a lokality na jeho úpätí patria okrem toho od roku 2000 k sústave chránených území Natura 2000 oblasti Neziderské jazero-Seewinkel. Spolu s pohorím Leithagebirge sa svahy Rustskej pahorkatiny považujú za najvýchodnejšie výbežky Álp.

Jadro tejto vyvýšeniny tvorí kryštalická materská hornina obalená litavským vápencom, vápencovým pieskovcom a nespevnenými sedimentmi. Kryštalické podložie sa objavuje na povrchu iba na niekoľkých miestach, kde ho prezrádzajú drsné horninové útvary nepravidelných tvarov vo viniciach či lesnej pôde. Napriek svojej pomerne malej výške funguje Rustská pahorkatina ako účinná bariéra proti nepriaznivému počasiu zo západu. Ľadovec je väčšinou odklonený na juhovýchod do Maďarska, zatiaľ čo búrky spravidla priťahuje pohorie Leithagebirge smerom na severovýchod.Obrázky

Počkajte prosím, prebieha sťahovanie údajov ...

Nach oben