Neziderské Jazero
NEZIDERSKÉ JAZERO


Neziderské jazero je jedno z mála stepných jazier v Európe a rozkladá sa na rakúskom aj maďarskom štátnom území, čo túto vodnú plochu robí ešte zaujímavejšou. Keďže sa jeho podstatne väčšia časť nachádza v Rakúsku, je to súčasne aj najväčšie rakúske jazero! Jazerá, ktoré sa nachádzajú výlučne na rakúskom štátnom území, napríklad v regióne Soľnej komory, sú o niečo menšie a podiel Rakúska na rozľahlejšom Bodamskom jazere je zase pomerne malý.

Neziderské jazero sa vyznačuje unikátnym pásmom pobrežnej trstiny, malou hĺbkou a miernou, ale veternou klímou. Trstina z okolia jazera sa mimochodom ešte stále používa na typické panónske strechy! Vďaka svojej jedinečnej faune a flóre sa táto vodná plocha už pred mnohými desaťročiami stala cieľom vedcov a rôznych odborníkov. Jej ochrana bola zabezpečená zriadením dvoch Národných parkov - Neziderské jazero-Seewinkel a Fertő-Hanság- ako aj zaradením do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO pod názvom Kultúrna krajina Fertő/Neziderské jazero. Niekoľko faktov:

 

Rozmery

V závislosti od výšky vodnej hladiny je rozloha jazera priemerne 285 km², z čoho 220 km² leží v Rakúsku a 65 km² v Maďarsku. Jeho rakúska časť tak tvorí najväčšie jazero tejto Alpskej republiky. Povodie jazera má rozlohu 1120 km². Maximálna dĺžka v severojužnom smere je 34 kilometrov, šírka (z východu na západ) dosahuje od 4,5 do 8 kilometrov. Zakrivenie Zeme medzi Neziderským jazerom a Mörbischom je 9,60 metra, takže blízko pri zemi nie je možné dovidieť z jedného konca na druhý!

 

Pásmo trstiny

Takmer celé jazero obklopuje pásmo trstiny, ktorý poskytuje prostredie pre život mnohým živočíchom a po Dunajskej delte je to najväčšia súvislá plocha porastená trstinou v Európe. V dôsledku prevažne severozápadného prúdenia vzduchu sa na východnom brehu vyskytuje oveľa menej trstiny ako na západnom. Pri dedinke Donnerskirchen je pásmo trstiny široké až päť kilometrov, Podersdorf sa naproti tomu nachádza na jedinom dvojkilometrovom úseku pláže bez trstiny. Od roku 1909 do roku 1965 sa pásmo trstiny významne rozšírilo v rámci svojho prirodzeného rastu a dnes iba na rakúskej strane pokrýva takmer 100 km².

 

Okolie

Jazero sa nachádza v Malej dunajskej kotline, ktorá predstavuje pokračovanie Veľkej dunajskej kotliny. Na severozápade ho ohraničujú posledné výbežky Álp - pohorie Leithagebirge a na severe rovina Parndorfer Platte. Seewinkel leží na východe, Rustská pahorkatina na juhozápade a slatinná oblasť Waasen (maďarsky nazývaná tiež Hanság) na juhu a juhovýchode.

 

Režim kolobehu vody

Zdrojom vody tohto plytkého jazera sú prevažne zrážky a jeho odvodňovanie sa uskutočňuje vo forme vyparovania. Výška vodnej hladiny tak podlieha poveternostným podmienkam a prirodzene silno kolíše. Vodná hladina sa priemerne nachádza vo výške asi 115,45 m n. m., maximálna hĺbka je iba 1,8 metra. Výška každý rok kolíše v rozmedzí od 60 do 80 centimetrov. Najnižší stav vodnej hladiny býva nameraný spravidla v auguste.

 

Teplota vody

Plytká voda v Neziderskom jazere rýchlo dosahuje teplotu vzduchu. Počas mimoriadne horúcich dní je možné namerať teplotu vody až 30 °C; po prechode búrkového frontu sa však jazero zase rýchlo ochladí. Priemerná nameraná teplota v lete dosahuje 22 až 23 °C.

 

Kúpaliská a prístavy pri Neziderskom jazere

Kúpaliská a prístavy na brehoch Neziderského jazera majú obce Illmitz, Podersdorf, Weiden, Neusiedl am See, Jois v okrese Neusiedl am See a v okrese Eisenstadt-okolie obce Breitenbrunn am Neusiedler See, Purbach am Neusiedler See, Oggau, mesto Rust, ako aj Mörbisch am See v Rakúsku a Fertőrákos v Maďarsku.Počkajte prosím, prebieha sťahovanie údajov ...

Nach oben