Národný Park Neziderské Jazero-Seewinkel


Národný park Neziderské jazero-Seewinkel, o ktorý sa delia Rakúsko a Maďarsko, bol založený v roku 1993 na celkovej rozlohe asi 300 km², z čoho asi 100 km² leží na rakúskom štátnom území. Oblasť Neziderského jazera predstavuje pre Rakúsko unikátny prírodný priestor. Na základe svojej polohy na východnom okraji Álp a západe Malej dunajskej kotliny tvorí tento región z historického, ako aj biologického hľadiska hraničný priestor, v ktorom sa stretávajú mnohé druhy rastlín a zvierat z alpskej, panónskej, ázijskej, stredomorskej a severskej oblasti. Bez rozmanitosti životného prostredia by takéto druhové bohatstvo nebolo možné: ako kúsky mozaiky sú vedľa seba usporiadané rozľahlé mokrade, pastviny, lúky, suché trávnaté oblasti, pieskové stepi a soľné lokality.

 

Druhová rozmanitosť

Medzinárodný význam tohto prírodného priestoru spočíva v jeho unikátnej druhovej rozmanitosti, ako aj nenahraditeľnej funkcii, ktorú si plní pri európsko-africkom sťahovaní vtákov. Na svojej ceste medzi zimoviskami a hniezdiskami si tu odpočinú, nakŕmia sa alebo vymenia perie tisíce a tisíce sťahovavých vtákov z viac ako sto druhov. Región Neziderského jazera je veľmi dôležitý aj pri liahnutí mláďat. Svoje potomstvo tu privádzajú na svet volavky biele, lyžičiare biele, šabliarky modronohé, dropy veľké a včeláriky zlaté.

 

Program pre návštevníkov a exkurzie

Národný park Neziderské jazero-Seewinkel ponúka svojim návštevníkom po celý rok exkurzie so školenými sprievodcami, od ktorých sa dozvedia veľa zaujímavého o životnom prostredí a druhoch zvierat a rastlín, ktoré sa tu vyskytujú. Exkurzie sa konajú v stanovených termínoch a trvajú asi 3 hodiny. Každý návštevník má okrem toho možnosť spoznávať prírodu v národnom parku a jeho okolí na vlastnú päsť. V celoročne otvorenom informačnom centre v obci Illmitz nájdete brožúry, mapy a informácie o možnostiach pozorovania prírody. Informačné centrum okrem toho ponúka rôzne výstavy a premietanie videozáznamov. Centrum ekologickej výchovy Centrum ekologickej výchovy, ktoré bolo otvorené v roku 2010, ponúka veľa možností školským triedam, skupinám detí a mládeže. Vzdelávací program zahŕňa poldenné alebo celodenné aktivity, viacdenné podujatia či projekty na celý týždeň. Na výber sú rôzne tematické celky, ktoré je možné kombinovať v rámci celodenných alebo viacdenných podujatí.Obrázky

Počkajte prosím, prebieha sťahovanie údajov ...

Nach oben